กิจกรรมชุมนุม 2/63

กำหนดการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2563
ระดับชั้น               วันเวลาที่เปิด                               สิ้นสุด
ม.ต้น              25 พ.ย. 2563 เวลา 6:00           27 พ.ย. 2563 เวลา 23:59
ม.ปลาย          28 พ.ย. 2563 เวลา 6:00           30 พ.ย. 2563 เวลา 23:59

 

กิจกรรม
ม.ต้น        –Click
ม.ปลาย    –Click