ประกาศผลสอบ Pre Ent ห้องเรียนปกติ 2021

ประกาศผลสอบ Pre Ent ห้องเรียนปกติ 2021

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >Click<

หมายเหตุ 1.การเข้าระบบให้กรอกรหัสประชนนักเรียน 13 หลัก ที่ใช้ในการสมัคร

                2.นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าระบบ ติดต่อ line @rittiya