การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1,4 ปี 2565

วันที่ 25-29 เม.ย. 2565 เวลา 08.30-14.20 น.

เข้าแถวเวลา 07.30 น.

ตารางเรียน –Click

เอกสารประกอบการเรียน –Click

*โรงเรียนมีเอกสารแจกนักเรียนในวันที่มาเรียน*


สำหรับนักเรียนที่ติด Covid19 หรือ อยู่ในช่วงกักตัว(เสี่ยงสูง)

    จัดให้เรียน online ผ่าน Google Meet โดยใช้กล้องถ่ายทอดสดภาพการเรียนในห้องเรียน ม.1 ห้องปกติ ใช้ห้อง ม.1/6 และ ม.4 แผนวิทย์-คณิต ใช้ ม.4/2 ส่วนแผนการเรียนอื่นๆ จะแจ้งอีกครั้ง

ห้องเรียน online ผ่าน Google Meet

  • ม.1 (รหัสห้อง aeh-vyzv-gzy ) หรือ –Click

  • ม.4 แผน วิทย์-คณิต (ม.4/2 รหัสห้อง bfm-abug-djt ) หรือ –Click

  • ม.4 แผน คณิต-อังกฤษ (ม.4/10 รหัสห้อง rwa-hmxi-aaf) หรือ –Click

  • ม.4 แผน อังกฤษ-ภาษาจีน (ม.4/14 รหัสห้อง qsf-wuhp-nmc) หรือ –Click

  • ม.4 แผน ธุรกิจ-เทคโนโลยี (ม.4/16 รหัสห้อง hrn-frer-qxt) หรือ –Click