รางวัล ASMO THAI 2022 วิทย์-คณิต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยที่ได้รับรางวัล ASMO THAI 2022 (Asian Science and Mathematics Olympiad )

วิชาวิทยาศาสตร์ 9 รางวัล ดังนี้

🥈 เหรียญเงิน 1 รางวัล

🥉 เหรียญทองแดง 2 รางวัล

⭐️ชมเชย 6 รางวัล

วิชาคณิตศาสตร์ 1 รางวัล ดังนี้

🥉 เหรียญทองแดง 1 รางวัล

รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล