ผ่านได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยที่สอบผ่านได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาเคมี (จำนวน 15 คน)