กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดกิจกรรม สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 วันที่ 15 พ.ย. 2565
Link รูปภาพกิจกรรมจากงานโสตฯ –Cick