กิจกรรมวัน Christmas 2022

วันที่ 27 ธันวามคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวัน Christmas โดยมีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม