กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก และการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก และการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย