มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)