รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ Pre Ent ปี 66

รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ Pre Ent

 • ม.1 ห้องปกติ และ ห้องพิเศษ Gifted –Click
 • ม.1 ห้องปกติ และ ห้องพิเศษ เตรียมทหาร –Click
 • ม.1 ห้องปกติ และ ห้องพิเศษ STEM –Click
 • ม.1 ห้องปกติ และ ห้องพิเศษ EP –Click
 • ม.1 ห้องปกติ –Click
 • ม.1 ห้องพิเศษ Gifted –Click
 • ม.1 ห้องพิเศษ เตรียมทหาร –Click
 • ม.1 ห้องพิเศษ STEM –Click
 • ม.1 ห้องพิเศษ EP –Click
 • ม.4 ห้องพิเศษ Gifted –Click-

*นักเรียนแจ้งเพิ่มชื่อสอบ รายชื่อจะอยู่ห้องท้ายของแต่ละประเภท

*นักเรียนที่ขอสอบเพิ่มสามารถเพิ่มรายชื่อในวันสอบ

ตารางสอบ

วันที่ 21 มกราคม 2566

 • เวลา 07.30-08.00 น. รายงานตัวที่ ศูนย์กีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (เฉพาะนักเรียนที่สอบช่วงเช้า)
 • เวลา 08.00-08.30 น. ชี้แจงการสอบ
 • เวลา 08.30-11.30 น. สอบ Pre ม.1 ห้องเรียนปกติ / ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • เวลา 12.30-15.30 น. สอบ Pre ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

*นักเรียนที่สอบคาบบ่าย ให้รายงานตัวที่ห้องสอบ เวลา 12.00 น.

การแต่งกาย/อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • การแต่งกายชุดนักเรียน
 • บัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชน
 • ดินสอ 2B
 • ปากกา
 • ยางลบดินสอ

*ถ้านักเรียนใช้บัตรสอบสามารถแสดงผ่านมือถือได้

*บัตรสอบไม่ต้องติดรูปถ่าย

พิมพ์บัตรสอบ –Click