พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ประจําปี 2566 วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย