วันตรุษจีน 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน โดยจัดกิจกรรม วันตรุษจีน ปี 2566 ในวันที่ 20 มกราคม 2566 มีกิจรรมการแสดง ร้องเพลง มอบอั่งเปาสำหรับนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย