ประกาศผลสอบ Pre Ent ปี 66

       การเข้าดูผลสอบให้กรอกข้อมูล รหัสประชาชนนักเรียน  ถ้าไม่สามารถเช็คข้อมูลได้ ติดต่อ line Official : @rittiya

ห้องเรียนพิเศษ

  • ม.1 Gifted –Click
  • ม.4 Gifted –Click
  • ม.1 EP –Click
  • ม.1 STEM –Click
  • ม.1 เตรียมทหาร –Click

ห้องเรียนปกติ

หมายเหตุ

  • สำดับที่สอบ (Rank) อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีนักเรียนมาผลการสอบ online เพิ่มเติม
  • สำหรับข้อสอบ ม.4 Gif ของนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ จะส่งให้นักเรียนทาง Email ภายในวันที่ 4 ก.พ. 66

ขอความกรุณากรอกประเมินเพื่อใช้ในการพัฒนากาจัดสอบครั้งต่อไป Click