พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นถาปนาลาเลือแห่งชาติ
เรียบเรียงข่าว : งานประชาสัมพันธ์
บันทึกภาพ : งานโสตทัศนศึกษา