จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 🎄🎄🎅🧑‍🎄 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา การประกวดร้องเพลงวันคริสต์มาส และการแสดงความสามารถของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และเข้าใจในประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงได้รับความสุข สนุกสนาน ไปพร้อมกับการเรียนรู้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี