จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อโรงเรียนฤทธิยะ Run for health Run for school

          โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฤทธิยะ Run for health run for school 2019 …… วิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อโรงเรียนเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมกับคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูเก่าและครูอาวุโส และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อโรงเรียนฤทธิยะ Run for health Run for school
กิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ในรูปแบบวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อโรงเรียน เป็นการเชิญชวนให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้ที่สนใจหันมาใส่ใจสุขภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทำ” สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ สานสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีสดของนักเรียนที่ชนะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของทางโรงเรียน การร่วมสนุกจับสลากผู้โชคดี และการตอบคำถามชิงรางวัลภายในงานมากมาย
ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวว่า “…โรงเรียนได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2490 ถึงวันนี้ร่วม 72 ปี สิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ชำรุดตามกาลเวลา งานเร่งด่วนคือเราต้องการปรับปรุงห้องสุขาของนักเรียน ให้ถูกสุขลักษณะสามารถรองรับกับจำนวนนักเรียนที่มีมากเกิน 4,000 คน ซึ่งงบประมาณจากภาครัฐมีไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้มีอุปการะคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทัพอากาศ ท่านพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่อนุญาตและอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีภาครัฐและเอกชนมากมายที่ได้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัทเอเดฟ โซลูชั่นพลัส จำกัด บริษัท ดีเอสซี ซินดิเคท จำกัด ท่านดร. สมชาย เวสารัชตระกูล และที่สำคัญขอขอบคุณ คุณธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้ ในนามของครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ…”
นายมังกร กุลวานิช ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวว่า “…ในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้ นับเป็นครั้งสำคัญที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ที่จะได้มาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการศึกษา นับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2562 สุขใจทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับได้สานสัมพันธ์กันในบ้านหลังใหญ่ฤทธิยะวรรณาลัยแห่งนี้ …” กิจกรรมการแข่งขันเป็นประเภท Fun Run 5 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งโดยรอบเขตบ้านพักกองทัพอากาศ รุ่นการแข่งขันแยกเป็นประเภทชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตลอดจนสร้างห้องสุขาให้มีคุณภาพและเพียงพอกับจำนวนนักเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่กองอำนวยการ บริเวณด้านในศูนย์กีฬา 60 ปี ของทางโรงเรียน ในวันและเวลาดังกล่าว อย่าลืมมาร่วมพัฒนาการศึกษาและสุขภาพดีไปด้วยกัน