จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs) ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)