จัดพิธีอัญเชิญและประดับเข็มตราสัญลักษณ์ ม.4

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดรสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีอัญเชิญและประดับเข็มตราสัญลักษณ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สถาบันอันทรงเกียรติ อีกทั้งยังสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น
เรียบเรียงข่าว : นางสาวฐิตาภรณ์ ไทรจำปา ม.6/5
บันทึกภาพ : โสตทัศนศึกษา