เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง) ระหว่าง วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (ภาพ/ข่าว:กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)