จัดพิธีอำลาผู้อำนวยการ ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีอำลาผู้อำนวยการ ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง “ลูกฤทธิยะ ถักถ้อยร้อยดวงใจ สานสายใจด้วยผูกพัน” เพื่อให้ผู้อำนวยได้กล่าวอำลาและให้โอวาทกับนักเรียน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)