กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562