กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก SAY NO  x TO PLASTIC AND BEAT AIR POLLUTION

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก SAY NO  TO PLASTIC AND BEAT AIR POLLUTION #worldenvironmentday2019 กิจกรรมประกอบด้วยการเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และร่วมแจกต้นไม้ให้กับชุมชนโดยรอบโรงเรียน การมอบรางวัลนักเรียนที่ร่วมประกวดแข่งขันแต่งคำขวัญสิ่งแวดล้อม และการเต้นประกอบเพลง ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)