นายกฤติธี แตงไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤติธี แตงไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช