จัดพิธีอัญเชิญและประดับตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีอัญเชิญและประดับตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียน (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)