เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ทุกห้องเรียน โดยมีวิทยากรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาให้ความรู้ในการสอบวิชา GAT/PAT ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน