การสอบ ASMO THAI 2019

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแบบศูนย์สอบกลาง ASMO THAI 2019 สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รายการการเข้าร่วม ASMO วิชาคณิตศาสตร์

รายการการเข้าร่วม ASMO วิชาภาษาอังกฤษ

รายการการเข้าร่วม ASMO วิชาวิทยาศาสตร์

– ใช้บัตรนักเรียน/บัตรประชาชนยืนยันตัวตน (ไม่มีบัตรสอบ)