ถวายความภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมถวายความภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมทำกิจกรรมทำความดีโดยการปลูกต้นไม้จำนวน 910 ต้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)