Bar Model

Bar Model
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 1.1 ,ค 1.2 ,ค 1.3 ,ค 6.1

รายละเอียด :นักเรียนอาจประสบกับปัญหาในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและตีความหมายตัวอักษรเป็นตัวเลขไม่ออก คณิตคิดสนุกในตอนนี้จึงขอนำเสนอกลวิธีในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ยุ่งยากอีกรูปแบบหนึ่งมาให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ง่าย ๆ และช่วยให้เรานึกภาพจากโจทย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น