ร่วมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากนักวิจัยทั่วประเทศที่นำสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาแสดงในงานประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น”

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ STEM ม.1/5 และ ม.2/5 ร่วมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากนักวิจัยทั่วประเทศที่นำสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาแสดงในงานประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร วช. 4 งานนี้นักเรียนมีโอกาสร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นที่ปลูกพืชในเมือง ณ ศูนย์เกษตรวิถีเมือง วช.ด้านข้าง อาคาร วช.5 และร่วมกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การวางต้นไม้ลดฝุ่นและใบไม้ช่วยลดฝุ่น”