กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส La Fete Nationale

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ฝรั่งเศส) จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส La Fete Nationale ซึ่งตรงกับ วันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)