การทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1,4 และ 6

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทำการทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสนามสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และ 6 การดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น