รายชื่อสอบ Pre Entrance ห้องเรียนพิเศษ 2021

** เพื่อคัดกรองป้องกันการแพร่เชื้อ Covid 19 โรงเรียนขออนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่จอดรถภายในโรงเรียน **

กำหนดการสอบ

วันสอบ : วันที่สอบ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น

               นักเรียนให้มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.30 น.

ตารางสอบ : –Click

อุปกรณ์ในการสอบ : ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 12.00 น.)

  • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click

  • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สุขศึกษาและพลศึกษา (Cadet) –Click

  • ม.1 English Program (EP) –Click

  • ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click

หมายเหตุ

1.ถ้ารายชื่อนักเรียนไม่มีแจ้งข้อมูลได้ที่ Line : @rittiya
2.ถ้ารายชื่อผิดให้แก้ไขในวันสอบ
3.ความหมายของเลขห้องสอบ 214 : อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4