ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน gifted สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1-2

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน. ?? ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (gifted) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1-2 (รอบ 70 คน) ดังนี้

? สอวน. เคมี : จำนวน 11 คน

? สอวน. ชีววิทยา : จำนวน 3 คน

⏳สอวน.คณิต : จำนวน 1 คน

⚙️สอวน. ฟิสิกส์ : จำนวน 1 คน