ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปี 64

แจ้งความจำนงเข้าเรียน ม.1,4 ปี 64

ห้องเรียนพิเศษ (วันที่ 12-23 มีนาคม 2564)

ห้องเรียนปกติ (วันที่ 12-28 เมษายน 2564)

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : www.bangkok2.org

รับสมัครนักเรียน ปี 64

♦ ปฏิทินการรับสมัคร –Click
♦ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับสมัคร สพฐ. –Click
♦ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับสมัคร สพม.2 –Click-
♦ ประกาศรับนักเรียน ปี 2564 –Click– 
♦ ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1,4 ปี 64 –Click– 
♦ หนังสือรับรองจากเจ้าบ้าน (ห้องปกติ) –Click

 

ห้องเรียนพิเศษ ปี 64

♦ เอกสารเพิ่มเติม Gifted64 : แจ้งข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.1,4 ที่สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 Gifted  ให้นักเรียนแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เกียรติบัตร/รางวัล การแข่งขัน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ
♦เตรียมทหาร : สอบปฏฺิบัติ –Click

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID : @rittiya
โทร : 0-2034-9755 ต่อ 124