สอบ Pre Ent 2021

ประเภทการทดสอบความรู้

ห้องเรียนพิเศษ
– ม.1, 4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Pre Gifted)
– ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สุขศึกษาฯ(Pre Cadet)
– ม.1 English Program (Pre EP)
ห้องเรียนปกติ
– ม.1 ห้องปกติ (Pre Entrance)

รับสมัคร
– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 : วันที่ 14 ธ.ค. 63 – 5 ก.พ. 64
– ห้องเรียนปกติ ม.1 : วันที่ 14 ธ.ค. 63 – 19 ก.พ. 64

ทดสอบความรู้
– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 : วันที่ 20 ก.พ. 64
– ห้องเรียนปกติ ม.1 : วันที่ 6 มี.ค. 64

ตารางสอบ

  อุปกรณ์ : ดินสอ ยางลบ ปากกา

Click สมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม –