รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี 64 เพิ่มเติม

รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี 64 (รอบที่ 1)

รายชื่อรายงานตัว  –Click

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. รายงานตัวผ่าน line official : @rittiya วันที่ 1-3 พ.ค. 64 (ส่งบัตรสอบหรือบัตรประชาชน)

 2. กรอกข้อมูลมอบตัว วันที่ 1-3 พ.ค. 64 –Click

 3. ชำเงินค่าเทอม วันที่ 3 พ.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องงบประมาณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย


รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี 64 (รอบที่ 2)

รายชื่อรายงานตัว  –Click

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. รายงานตัวผ่าน line official : @rittiya วันที่ 4-6 พ.ค. 64 (ส่งบัตรสอบหรือบัตรประชาชน)

 2. กรอกข้อมูลมอบตัว วันที่4-6พ.ค. 64 –Click

 3. ชำเงินค่าเทอม วันที่ 10 พ.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องงบประมาณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 

หมายเหตุ

 • นักเรียนที่ไม่ไม่ดำเนินการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 • นักเรียนขอสละสิทธิ์แจ้งที่ line official : @rittiya โดยส่งบัตรสอบหรือบัตรประชาชน

 

ค่าเทอม

 • Gifted ค่าเทอม 16,000 บาท ค่าเตรียมความพร้อม 2,000 บาท รวม 18,000 บาท

 • เตรียมทหาร ค่าเทอม 16,000 บาท ค่าเตรียมความพร้อม 1,500 บาท รวม 17,500 บาท

 • EP ค่าเทอม 30,000 บาท ค่าเตรียมความพร้อม 1,500 บาท รวม 31,500 บาท

 

สำหรับรายงานตัว
Line ID : @rittiya