รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ ม.1, 4 ห้องเรียน ปกติ ปี 64

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • ในเขตพื้นที่บริการ –Click

  • นอกเขตพื้นที่บริการ –Click

  • ความสามารถพิเศษ –Click

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • สอบคัดเลือกทั่วไป –Click

ตารางสอบ ม.1, 4 ห้องปกติ