กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกมัยราพณ์ ตอน มัจฉานุพบพ่อ เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้รับเกียรติจาก ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)