นายณัฐภัทร สุชาติสุธาธรรม ยังสอบผ่านคัดเลือกค่าย1 และ ค่าย2 สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน. ?? ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร สุชาติสุธาธรรม นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่สอบผ่านคัดเลือกเข้าค่ายสอวน.ค่าย1 ดาราศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย วันที่ 12 มีนาคม 2564 นอกจากนี้นายณัฐภัทร สุชาติสุธาธรรม ยังสอบผ่านคัดเลือกค่าย1 และ ค่าย2 สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ศูนย์จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และ 13 ธันวาคม 2563