การปลูกต้นไม้จำนวน 910 ต้น และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรมทำความดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้จำนวน 910 ต้น และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกห้องเรียน