ลูกเสืออากาศ

ลูกเสืออากาศก่อตั้งกองแรกในประเทศไทยและในเอเชีย

ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกับกิจกรรมการบินเครื่องร่อนและนักบินของกองลูกเสืออากาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย

ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๔๕๔

ประวัติลูกเสือเหล่าอากาศไทย
การก่อตั้งลูกเสืออากาศไทย กองลูกเสืออากาศได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชีย กองแรกที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมพ. ศ. 2508 (โดยเปลี่ยนจากลูกเสือสามัญเหล่าเสนาที่มีกองลูกเสืออยู่แล้วในโรงเรียนและเปลี่ยนเครื่องแบบเดิมที่ใช้สีกากีมาเป็น สีเทา) โดยมีนายเพทาย อมาตยกุล กรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กรมการสภาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งท่านมีความคิดว่าในประเทศไทยของเรา มีกองทัพอากาศ มีเครื่องบินข้าราชการกองทัพอากาศ มีบุตรหลานและเป็นลูกเสืออยู่แล้ว น่าจะได้ตั้งกองลูกเสืออากาศบ้าง จึงได้นำความคิดดังกล่าวไปปรึกษากับจอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งท่านเห็นชอบด้วย จึงมอบหมายให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งดูแลรับผิดชอบโรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย จัดตั้งกองลูกเสืออากาศขึ้น จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาการลูกเสืออากาศไทย

                                                                                       

                                             นายเพทาย อมาตยกุล                                    จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ


จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯ จักรพงศ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ

             สำหรับลูกเสืออากาศไทยเรา ถ้าหากไม่มีกองทัพอากาศ ก็คงจะไม่มีลูกเสืออากาศไทยเรา บุคคลสำคัญคือ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯ จักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระอนุชาในรัชกาลที่ ๖ ได้จัดตั้ง แผนกการบินขึ้น ซึ่งต่อมาก็คือ “กองทัพอากาศ” ในปัจจุบัน ส่วนลูกเสืออากาศนั้น เริ่มต้นจากอาจารย์เพทาย อมาตยกุล ตำแหน่งกรรมการบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ และนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพฯ ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ท่านเคยไปอบรมหลักสูตร L.T.C. หลักสูตรผู้บังคับบัญชาผู้ให้การฝึกอบรมชั้นความรู้ชั้นสูง ที่ประเทศอังกฤษ ท่านทราบว่ากองทัพอากาศอังกฤษ เคยใช้ลูกเสืออากาศช่วยในสงครามโลก ครั้งที่ 2 ท่านจึงเกิดความคิดว่าในประเทศไทย มีกองทัพอากาศ มีเครื่องบิน มีทหารอากาศ และบุตรหลานที่เป็นลูกเสืออยู่แล้ว ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยที่เป็นโรงเรียนอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ น่าจะมีกองลูกเสืออากาศบ้าง กอปรกับอาจารย์เพทาย อมาตยกุล จะต้องนำลูกเสือไปงาน ชุมนุมลูกเสือโลก บริเวณเขามาคิลิง ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ. 2502 เป็นการชุมนุมครั้งที่ 10อาจารย์เพทาย อมาตยกุล ได้ขอความช่วยเหลือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ คือจอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร จัดเครื่องบินลำเลียงนำลูกเสืออากาศไปชุมนุม ที่ประเทศฟิลิปปินส์