วิธีใช้ Rw e-Learning

Rittiya e-Learning

      Rittiya e-Learning ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Learning Management System) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ และสามารถใช้เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยให้บริการระบบสำหรับครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

วิธีการการเรียนบทเรียน Online

1. เข้า Website http://elearning.rittiya.ac.th/

2. Login โดยใช้
User : รหัสนักเรียน
Password :

 

Video แนะนำการใช้งาน 

การเข้าสู่ระบบและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้แก้ ชื่อ-นามสกุล ยกเว้นมีการเปลี่ยนชื่อ

>> สำหรับทดสอบระบบ <<

การทดลองเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและต้านทุจริตศึกษา

การใช้เครื่องมือสำหรับการส่งงาน/การบ้าน

 


แนะนำการใช้งานผ่านมือถือ