วิทย์-คณิต (STEM)

ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์
ที่ปรึกษาโครงการ
ครูขวัญชนก รุ่งรอดศักดิ์ชัย
หัวหน้าโครงการ

โครงสร้างหลักสูตร

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร
  • โครงสร้างหลักสูตร –Click

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • ภาคเรียนที่ 1  : 16,000 บาท       
  • ภาคเรียนที่ 2 : 16,000 บาท

กิจกรรมเพิ่มเติมหลักสูตร

  • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ STEM
  • กิจกรรม STEM Robotic Camp
  • กิจกรรมการเรียนรู้ ICT

คณะกรรมการบริหารโครงการ

กิจกรรม STEM

ติดตามเรา FB STEM