วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)

ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์
ที่ปรึกษาโครงการ
ครูมนเทียร ลุนสูงยาง
หัวหน้าโครงการ

โครงสร้างหลักสูตร

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร
  • โครงสร้างหลักสูตร Gifted ม.ต้น –Click
  • โครงสร้างหลักสูตร Gifted ม.ปลาย –Click

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

  • ภาคเรียนที่ 1  : 16,000 บาท       
  • ภาคเรียนที่ 2 : 16,000 บาท

วิทยากร

คณะกรรมการโครงการ

ประชาสัมพันธ์ Gifted

ติดตามเรา FB Gifted