English Program (EP)

ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์
ที่ปรึกษาโครงการ EP
ครูปราณปรียา ไทยขำ
หัวหน้าโครงการ EP

โครงสร้างหลักสูตร

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร EP –Click

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • ภาคเรียนที่ 1  : 25,000 บาท       
  • ภาคเรียนที่ 2 : 25,000 บาท

วิทยากร

คณะกรรมการโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ EP

ติดตามเรา FB EP