กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ครูพรเทพ  กลิ่นด่านกลาง

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

  • อาคาร 3 ชั้น 2 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 321