กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูพรเทพ  กลิ่นด่านกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

  • อาคาร 3 ชั้น 2 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 321