การใช้เมล์ @rittiya.ac.th

1.เข้าเว็บไซต์ www.google.co.th

                 แบบที่ 1 มีบัญชี Gmail อยู่แล้วเลือก เพิ่มบัญชี                              แบบที่ 2 ไม่มีบัญชี Gmail เลือกลงชื่อเข้าสู่ระบบ

2. Login โดยใช้เมล์ @rittiya.ac.th

  user : รหัสนักเรียน@rittiya.ac.th

  password : @Rwรหัสนักเรียน