การเพิ่ม E-Mail Rittiya.ac.th

การเพิ่ม E-Mail ในมือถือ (iPhone)

1.เลือกการตั้งค่า

2. เลือก เมล

3. เลือก บัญชี

4. เลือก เพิ่มบัญชี

5. เลือก Google

6. เลือก ดำเนินการต่อ

7. ใส่ Email ที่ต้องการเพิ่ม

8. กรอกรหัสผ่านของ E-Mail

9. เลือก บันทึก


การเพิ่ม E-Mail ในคอมพิวเตอร์

1.เข้าเว็บไซต์ www.google.co.th

                 แบบที่ 1 มีบัญชี Gmail อยู่แล้วเลือก เพิ่มบัญชี                              แบบที่ 2 ไม่มีบัญชี Gmail เลือกลงชื่อเข้าสู่ระบบ

2. Login โดยใช้เมล์ @rittiya.ac.th