กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"พัฒนาผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21"

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"มีความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง"

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70

ประจำปี2565

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสมสมัย  แพงดวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Wee

25/01/2024

Wee

22/01/2024

Wee

14/03/2021

Wee

15/02/2021

Wee

14/06/2019

Wee

27/05/2019

Wee

17/12/2018

สื่อ DLIT วิทยาศาสตร์

โครงการต่างๆ

 •  

ติดต่อกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 • อาคาร 7 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

  • ห้องพักครู ชั้น 1 ต่อ 701

  • ห้องพักครู ชั้น 2 ต่อ 702

  • ห้องพักครู ชั้น 3 ต่อ 703

  • ห้องพักครู ชั้น 4 ต่อ 704

  • ห้องพักครู ชั้น 5 ต่อ 705

  • ห้องพักครู ชั้น 6 ต่อ 706