กลุ่มสาระฯศิลปะ

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูกนกอร  รื่นวุฒิ

ติดต่อกลุ่มสาระฯศิลปะ

  • อาคาร 2 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

    • ทัศน์ศิลป์ ต่อ 200 (อาคาร 2 ห้อง 211)

    • ดนตรีไทย ต่อ 505 (อาคารเติมอารีฯ ชั้น3)

    • ดนตรีสากล ต่อ 503 (ห้องดนตรีสากล ชั้น 2 หอประชุมฯ)

    • นาฏศิลป์ ต่อ 505 (อาคารเติมอารีฯ ชั้น2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Wee

22/03/2022

Wee

17/12/2018

โครงการต่างๆ