กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูกนกอร  รื่นวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อกลุ่มสาระฯศิลปะ

  • อาคาร 4 ชั้น 2 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755
    • ทัศน์ศิลป์ ต่อ 200 (อาคาร 4)
    • ดนตรีไทย ต่อ 505 (อาคารเติมอารีฯ ชั้น3)
    • ดนตรีสากล ต่อ 503 (ห้องดนตรีสากล ชั้น 2 หอประชุมฯ)
    • นาฏศิลป์ ต่อ 505 (อาคารเติมอารีฯ ชั้น2)